ЗГОДА
на обробку персональних даних

Пропонуємо ознайомитися з правами та нижче наведеними умовами згідно положень про обробку персональних даних.

  1. Я визнаю повну згоду з наведеними нижче умовами. Дана Згода діє для всіх інтернет-сервісів, інтернет-сайтів та інтернет-продуктів, інтернет-ресурсів, що належать чи використовуються компанією RGM group у своїй діяльності. Я надаю дану згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» в чинній редакції на обробку моїх особистих персональних даних у розумінні цього закону за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних.
  2. Я розумію та даю згоду на те, що під час користування цим сайтом та іншими сервісами компанії RGM group, останньою буде здійснюватися збір та обробка персональних даних пов’язаних з ідентифікацією, авторизацією, відновленням паролю, надсиланням мені інформаційних матеріалів, а також отримання моїх анкетних персональних даних, в тому числі прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання, місце отримання товарів, телефон, електронна адреса, вік, файли cookies, ір-адреси, параметри та налаштування інтернет-браузерів. Я згодний з тим що компанія RGM group використовує мої дані для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними для проведення статистичних досліджень; будь-якими іншими способами.
  3. Я розумію та погоджуюсь, що під час користування цим сайтом, на інтернет-сторінках можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують мої персональні дані. Такими інтернет-ресурсами можуть бути системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (наприклад Google Analytics), соціальні-плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook) системи банеропоказів (наприклад, AdRiver)
  4. Я підтверджую, що мені відомі права щодо захисту персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».
  5. Я підтверджую, що я ознайомлений з основними положеннями про обробку персональних даних RGM group розміщеними на цьому сайті.